home
kancelaria
filozofia kancelarii
do naszych klientów
adwokat Serowik
opłaty za usługi
formularz e-mail
Impressum
Datenschutzerklärung


do naszych klientów

Prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z naszym sekretariatem, o podanie Państwa imienia i nazwiska i numeru telefonu oraz o krótkie naświetlenie Państwa sprawy i o ustalenie terminu z adwokatem. 

Jeśli w Państwa sprawie prowadzona była już wcześniej korespondencja ze stroną przeciwna itp. prosimy o jej przedterminowe przesłanie faksem do naszego biura lub o przyniesienie jej na termin do naszej kancelarii. 

Jeśli nie posiadacie Państwo ubezpieczenia ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung), lub też jeśli nie posiadacie Państwo własnych wystarczających środków finansowych, ażeby pokryć koszta reprezentacji przez adwokata i kosztów sądowych, istnieje przy spełnieniu przez Państwa pewnych warunków i ścisłych wymogów możliwość przejęcia tychże kosztów przez niemiecką Kasę Sądową w ramach pomocy prawnej dla niezamożnych. Przyznanie przez właściwy sąd takowej pomocy prawnej nie jest zależne od posiadanego obywatelstwa.


 


 


 

Top

Anwaltskanzlei Serowik | Rosental 1 D-44135 Dortmund